Các nhà máy Thủy điện Việt Lào

Địa chỉ CHDCND Lào
Các dự án Thủy điện ở Lào
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Điện Việt Lào
Tham gia góp vốn có Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai và các cổ đông khác.
Đầu tư xây dựng 03 nhà máy thủy điện:
- Nhà máy thủy điện Xekaman1 tại Huyện Xanxay, tỉnh Attapeu, nước CHDCND Lào, có Công suất lắp máy 290MW, điện lượng bình quân hàng năm 1,1 tỷ kWh.
- Nhà máy thủy điện Xekaman Xaxay tại Huyện Xanxay, tỉnh Attapeu, nước CHDCND Lào, có Công suất lắp máy 32MW, điện lượng trung bình 131,2 triệu kWh.
- Nhà máy thủy điện Xekaman3 tại Huyện Đakchung, tỉnh Sekong, nước CHDCND Lào, có Công suất lắp máy 250MW, điện lượng bình quân hàng năm là 1 tỷ kWh.
dự án tiêu biểu

Chung cư cho CBNV nhà máy Bê tông Xuân Mai

Huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội, Việt Nam

2005 - 2007

Chung cư 11T2 Xuân Mai

Xã Thủy Xuân Tiên, Huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội, Việt Nam

2018 - 2020

Khu nhà ở xã hội phường Bửu Long

Phường Bửu Long, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

2010 - 2015