25.10.2022

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Bê tông Việt Nam nhiệm kỳ VI (2022-2025)

Chiều 20/10 tại Hà Nội, Đại hội nhất trí bầu Thứ trưởng Bộ Xây dựng ông Lê Quang Hùng làm Chủ tịch; các ông Bùi Khắc Sơn, Phan Khắc Long, Trần Bá Việt, Nguyễn Hồng Hải làm Phó Chủ tịch Hội nhiệm kỳ VI. Ban Thường vụ nhiệm kỳ VI đã họp phiên thứ nhất ngay tại Đại hội và thống nhất bầu ông Lê Minh Long làm Tổng Thư ký Hội nhiệm kỳ VI Hội Bê tông Việt Nam nhiệm kỳ VI (2022-2025).