Mời thầu online
Tin mời thầu Ngày mở thầu Ngày đóng thầu Trạng thái
Thư mời chào giá xốp cấp nhà máy XMS (Bình Dương) 13:14 22/05/2024 14:00 22/05/2024 Đã kết thúc
Thư mời chào giá bê tông cấp dự án VPC Ninh Bình 11:51 22/05/2024 11:00 23/05/2024 Đang mở
Thư mời chào giá thép XD cấp dự án Seahorse Nha Trang 09:29 22/05/2024 17:00 23/05/2024 Đang mở
Thư mời chào giá xốp cấp nhà máy XMS (Bình Dương) 17:00 21/05/2024 12:00 22/05/2024 Đã kết thúc
Thư mời chào giá thép XD cấp dự án VPC Ninh Bình 16:43 21/05/2024 17:00 22/05/2024 Đã kết thúc
Thư mời chào giá thép XD cấp nhà máy XMB - Chương Mỹ 13:35 17/05/2024 17:00 17/05/2024 Đã kết thúc
Thư mời chào giá dây cáp điện cấp dự án T2 Nội Bài 08:21 16/05/2024 12:00 16/05/2024 Đã kết thúc
Thư mời chào giá thép XD cấp nhà máy XMB - Chương Mỹ 11:38 14/05/2024 15:00 15/05/2024 Đã kết thúc
Thư mời chào giá thép XD cấp dự án Seahorse Nha Trang 11:33 14/05/2024 17:00 15/05/2024 Đã kết thúc
Thư mời chào giá tủ điện cấp dự án nhà ga T2 Nội Bài 10:41 14/05/2024 17:00 14/05/2024 Đã kết thúc