Giải thưởng

GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Năm 2005, Công ty là đơn vị đầu tiên trong ngành xây dựng được tặng Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ cho công trình ứng dụng công nghệ sản xuất cấu kiện bê tông cốt thép dự ứng lực tiền chế bằng phương pháp kéo trước cho các công trình xây dựng ở Việt Nam.

HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ

Công ty Xuân Mai được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba theo QĐ số 487/KT/CT ngày 28/06/2001 và Huân chương Lao động hạng Nhì theo QĐ số 523 QĐ/CTN ngày 29/04/2010

BẰNG KHEN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Quyết định số 2447/QĐ- TTg ngày 31 tháng 12 năm 2010 khen thưởng vì đã có nhiều thành tích trong quá trình tham gia xây dựng công trình Thủy điện Buôn Kuop

BẰNG KHEN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Nhận Bằng khen của Thủ tướng chính phủ năm 2011 Quyết định số 591/QĐ- TTg ngày 21 tháng 4 năm 2011 khen thưởng vì đã có nhiều thành tích trong các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.

CÚP VÀNG ISO

Bộ Khoa học và Công nghệ tặng thưởng Cúp vàng ISO. QĐ số 2223/QĐ-BKHCN ngày 11/10/2006

GIẤY CHỨNG NHẬN

Huy chương vàng sản phẩm Dầm bê tông cốt thép dự ứng lực căng trước tiền chế tại triển lãm quốc tế vật liệu xây dựng và nội thất 2004

GIẢI THƯỞNG

Giải thưởng quốc gia Bất động sản Việt Nam năm 2018 - Hạng mục "Nhà ở xã hội tốt nhất"

GIẢI THƯỞNG

Giải thưởng quốc gia Bất động sản Việt Nam năm 2018 - Hạng mục "Khu nhà ở đáng sống nhất"